Start / Om Täby / Trygg i Täby / Alkohol, narkotika och tobak

Alkohol, narkotika och tobak

En kärna i Trygg i Täbys verksamhet är att arbeta förebyggande mot alkohol narkotika och tobak. Syftet är att barn och unga ska avstå droger under uppväxten för att få en bra start i livet.

Stoppa langningen

Föräldrar har en viktig roll som goda förebilder och påverkar sina tonåringar genom att förmedla attityder och värderingar. Med Stoppa langningen vill Trygg i Täby minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar och unga vuxna att aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.

Stoppa langningen är en del av ett alkoholförebyggande arbete på Trygg i Täby där syftet är att föräldrar till tonåringar ska förstå riskerna med en tidig alkoholdebut, inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol och känna till att kompisar och kompisars syskon är den största enskilda källan till alkohol för tonåringar.

Tips till tonårsföräldrar

 • Prata med andra föräldrar och gör en gemensam överenskommelse om vad som gäller
 • Ta fram telefonlistor till kompisarnas föräldrar.
 • Var medveten om att du påverkar dina barns drickande och att ungdomar faktiskt vill ha tydliga regler. Tydlighet skapar trygghet, yttre gränser utgör stöd.
 • Var restriktiv. Köp inte ut och bjud inte hemma.
 • Håll koll på barskåp och medicinskåp.
 • Håll det vardagliga samtalet igång, prata med dina barn om stort och smått. Lyssna, samtala, var nyfiken – tappa aldrig kontakten.
 • Hjälp dina barn att säga nej och ge dem argument och låt dem diskutera. 
 • Diskutera istället för att förmana. Var uppmärksam – inte misstänksam.
 • Tillåt inte FF – föräldrafria fester. 
 • Nattvandra och besök fritidsgårdarna.
 • Ta inte onödiga konflikter – spara dig till de nödvändiga. 

Cannabis och spice

Cannabis är den vanligaste illegala drogen och betraktas av många unga som i stort sett ofarlig. Just nu sker en attitydförändring och den samhälleliga normen och synen på droger förändras. Täby har satsat på att utbilda personal och har skickat fyra personer från fyra olika yrkesområden på utbildningen "Beroendelära och prevention med inriktning mot cannabismissbruk".

Tips till dig som föräldrar:

 • Ha en bra grundkunskap och var påläst - kunskap ger bättre förutsättningar.
 • Sätt tydliga gränser.
 • Bygg relationer och nätverk med andra föräldrar. 
 • Våga bemöta och prata ständigt om detta.
 • Ta aktivt ställningstagande.
 • Leta efter tecken på barnen/ungdomarna.
 • Allmänt bra frågeställning är att fråga ditt barn: Hur vill du leva ditt liv?

Om du som förälder är osäker, var inte rädd att fråga ditt barn och att ta kontakta med till exempel Mini-Maria eller Maria Ungdom. Det är bättre att ta en tidig kontakt än sent och det är bättre att ringa en extra gång än ingen gång.

Kortfilm om cannabis visas på Filmstaden Täby

Som en del i arbetet mot ökningen av droger har vi tagit fram en film som kommer att visas på Filmstaden Täby. Med filmen hoppas vi väcka tankar och skapa diskussion hos föräldrar och ungdomar kring användandet av cannabis.

Tobak

Trots att alla vet vad rökning gör mot kroppen börjar 50 personer i Sverige att röka varje dag. I Täby röker var tredje gymnasieelev. För att ditt barn inte ska börja röka eller snusa är det bra att prata om det. Din inställning till tobak spelar roll.

Visste du att:

 • 9 av 10 som börjar röka debuterar innan de fyllt 18. I Täby röker var sjätte tjej i årskurs 9.
 • Tobak kan leda till annat missbruk. I Täby svarar 22 %av dem som röker eller snusar i årskurs 9 att de har testat cannabis. Bland dem som inte röker eller snusar har 1 % använt cannabis.
 • 30–50 % förblir rökare livet ut. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning.

Tobak blir Trygg i Täbys fokusområde 2015

Trygg i Täby-rådet har beslutat att fokusområde för Trygg i Täbys arbete under 2015 ska vara tobak där tyngdpunkten kommer att ligga på ungas tobakskonsumtion.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-02-18