Start / Om Täby / Trygg i Täby / Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

I Täby har vi en nedåtgående trend när det gäller klotter och skadegörelse vilket är ett resultat av många år av strategiskt och förebyggande arbete. Trygg i Täby samordnar och utvecklar klotterarbetet i kommunen för att bidra till att Täby förblir en trygg plats för gammal som ung.

Anmäl klotter

I Täby finns en klotterpolicy som innebär att allt anmält klotter saneras inom 48 timmar. Du kan anmäla klotter genom att mejla eller ringa klotterkundtjänsten. Kontaktinfo hittar du till höger under relaterad information.

Vi sanerar allt klotter på kommunens fastigheter inom 48 timmar och kan hjälpa dig som är privat fastighetsägare, bostadsrättsförening eller företag att hitta en saneringsfirma.

Täbys förebyggande arbete har gett resultat

De flesta av oss blir illa berörda när våra privata eller gemensamma miljöer förstörs. Därför har Täby kommun satsat stort på att minska och förebygga klotter, och arbetet har gett resultat. Saneringskostnaden har minskat med 60% från 2008 till idag för kommunens byggnader. Men fortfarande kostar saneringen av klotter Täbyborna ungefär en miljon kronor varje år. Därför fortsätter vårt arbete med att minska klotter och skadegörelse.

Vilket klotter är brottsligt?

Klotter är färg på fel plats. När målarfärg hamnar på andras eller allmän egendom utan tillstånd är målandet brottslig skadegörelse, oavsett om man kallar målningen klotter, graffiti, tags eller liknande. Klotter drabbar både privatpersoner, organisationer, företag samt kommuner och andra myndigheter. En nedklottrad miljö uppfattas också av många som förslummad och otrygg.

Vilket klotter saneras?

Du kan hjälpa oss genom att göra oss uppmärksamma på klotter. Om klottret finns på kommunens egendom (exempelvis hus, parkbänk, gångtunnel) kommer vi både ta bort klottret samt polisanmäla händelsen. Vid klotter på annans egendom kontaktar vi ägaren. Observera att din anmälan till kommunen inte är en polisanmälan.

Förebyggande arbete för föräldrar

Det viktigaste förebyggande arbetet mot klotter sker hemma vid köksbordet. Som förälder kan du bidra till ett renare och tryggare Täby genom att prata med ditt barn och sätta tydliga gränser. Under hösten 2014 skickade vi ut en broschyr som gick ut till antal?  elever i årskurs 5-6? Syftet är att förebygga klotter genom information och samarbete med föräldrar. Broschyren finns i pdf-format under relaterad information. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-02-18