Start / Om Täby / Trygg i Täby / Fokusområde tobak 2015-17

Tobak blir Trygg i Täbys fokusområde

Trygg i Täby-rådet har beslutat att fokusområde för Trygg i Täbys arbete under 2015 ska vara tobak där tyngdpunkten kommer att ligga på ungas tobakskonsumtion.

I Täby är rökning vanligast bland unga flickor i gymnasiet. Fyra av tio flickor i gymnasiet årskurs 2 röker, totalt röker var tredje gymnasieelev. Rökning är alltså betydligt mer vanligt bland unga än bland de vuxna medborgarna.

I Täby finns ett drogförebyggande handlingsprogram som är taget av kommunstyrelsen. I våra tre målområden är minskad tobaksanvändning bland barn och unga en viktig del.

Extra satsning på att få ner tobaksanvändandet

Det kommer att ske insatser på många olika områden. Framför allt genom arbete med opinionsbildning med fokus på tobakskonsumtion. Där kommer skolor, fritid, föreningsliv och föräldrar vara självklara partners. Det kommer också bli ökad tillsyn av tobaksförsäljningen och av rökfria miljöer.

Tävling för Täbys sjundeklassare

För att få ungdomar att tänka till kring rökning fick alla skolor våren 2015 en inbjudan att delta i en tävling. Tävlingen har gått ut på att sjundeklassarna skulle ta fram en kampanj för sin egen målgrupp och genom detta lära sig fakta om tobak och förstå hur påverkanskommunikation fungerar. Nu har två grupper i Skolhagenskolan utsetts till vinnare. De två vinnande grupperna består av Sofie, Emma, Tilde och Johan från 7A samt Lovisa, Karl-Erik, Wilma och Emelie från 7c, båda grupperna från Skolhagenskolan i Täby kyrkby. Eleverna har gjort en egen låt som heter Täby mot Tobak-låten.

Motivering: Med en välplanerad och målgruppsanpassad kampanjidé har dessa två grupper lyckats skapa ett vägvinnande koncept med hjälp av små medel. En idé som både sticker ut och blandar allvarlig lyrik med en musikalisk lättsamhet som sätter sig i huvudet.

Ungdomar i Täby som röker gör det för att passa in. Inte för att de själva tycker det är coolt. Men det är svårt att få ungdomar att ändra sina åsikter. Förhoppningsvis kan Täby mot Tobak-låten hjälpa till med det.

Alla sjundeklassare i Täby hade chansen att vara med att ta fram varsin digital kampanj. Totalt tävlade 26 bidrag. Vinsten bestod av 10 000 kronor till klasskassan.

Varför tobak som fokusområde?

Rökning är den vanligaste orsaken till sjukdom. Nästan alla börjar röka innan de fyllt 18 år. Rökare förlorar tio år av sitt liv och har en förhöjd risk att få ett 40-tal allvarliga sjukdomar. Fem procent av våra barn utsätts för passiv rökning och löper därmed större risk att få astma, allergier och infektioner.

När det gäller unga finns dessutom ett starkt samband mellan tobaksrökning och cannabisrökning. I Täby svarar 39 procent av de som använder tobak i årskurs nio att de testat cannabis. Jämfört med de som inte använder tobak är siffran tre procent.

Bakgrund

Trygg i Täbys vision är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun att leva och verka i. Under visionen ska ett fokusområde årligen fastställas av rådet. Fokusområdet ska sedan kopplas till kommunens planeringsunderlag samt den efterföljande verksamhetsplanen.

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola (folder)

Foldern som du hittar till höger på sidan under relaterat är en sammanställning av befintliga dokument, metoder och erfarenheter som finns nationellt, regionalt och lokalt. Materialet innehåller tips och råd för ett aktivt, långsiktigt och systematiskt arbete med rökfria miljöer för barn och unga samt en tobaksfri skola.

Foldern är ett stödmaterial och fungerar bäst att arbeta med via dator eller liknade med uppkoppling till internet för att hitta information och dokument via länkar. Vi har valt att göra så därför att hemsidor och dokument ändras och revideras kontinuerligt vilket gör sammanställningen mer hållbar över tid.

Innehållet är främst riktad till grundskolan och gymnasieskolan men kan även användas inom förskolan eller andra verksamheter där barn och unga finns.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-03-23