Start / Om Täby / Trygg i Täby / Trygg i Täbys kansli

Trygg i Täbys kansli organiserar arbetet

Trygg i Täbys kansli är Lil och Botte som gemensamt arbetar med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Täby.

För att trygghetsarbetet ska bli framgångsrikt är kansliet beroende av dialog med Täbyborna och av samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. De senaste tolv åren har Lil och Botte huvudsakligen arbetat med förebyggande arbete på Trygg i Täby. 

Lil Froby Bo Hammerin
Utbildad socionom Utbildad fritidsledare
Utvecklingsledare för det drogförebyggande arbetet Utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet
Arbetat i Täby sedan slutet av åttiotalet Arbetat i Täby sedan mitten av åttiotalet

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2013-02-18