Start / Om Täby / Trygg i Täby / Trygghetsmöten och grannsamverkan

Trygghetsmöten och grannsamverkan

I Täby har vi under de senaste åren genomfört trygghetsmöten där boende, representanter från kommunen och polisen deltagit. På trygghetsmötena diskuteras upplevda problem i närmiljön och vilka insatser som kan genomföras för att komma tillrätta med dem.

Grannsamverkan – tillsammans mot brott

Att samverka med sina grannar är det bästa sättet att motverka bostadsinbrott. Nu går vi in på fjärde året med vår populära grannsamverkans bil. Syftet är att hålla uppsikt i de områden där inbrott kan förekomma och bli en länk mellan de boende och polisen. Projektet med grannsamverkansbilen är ett samarbete mellan grannsamverkansgruppen i Täby, polisen och kommunens verksamhet Trygg i Täby. Bilen körs på ett rullande schema av frivilliga som är engagerade i grannsamverkan i Täby. Utöver den direkta brottförebyggande effekten hoppas man att bilen ska sprida kunskap om fördelarna med att nätverka grannar emellan.

Grannsamverkansbilen rullar dagtid, måndag till fredag, och syns i bostadsområden där inbrott kan förekomma. Bilen rullar även ibland på kvällstid. Det är polisen som lägger upp rutten för hur bilen ska köra.

Att vara med i grannsamverkan är gratis. För mer information kan du kontakta polisen i Täby.

Trygghetsvandring för ökad kunskap

I vissa områden har vi också genomfört trygghetsvandringar för att tillvarata den kunskap som boende och verksamma inom ett geografiskt område har. Vänd dig till Trygg i Täbys kansli om du vill organisera en trygghetsvandring i ditt närområde eller om du vill veta mer om trygghetsmöten och trygghetsvandringar.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-27