Start / Om Täby / Vision

Frihet och trygghet för en hållbar framtid

Vår vision: Täby utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid

Visionen ska genomsyra allt som görs i kommunen och vara något att sträva mot. Täbys styrmodell består av visionen och de kommungemensamma inriktningsmålen:

  • Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby
  • Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
  • Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Visionen och dessa mål anger riktningen för kommunfullmäktiges och nämndernas mål i verksamhetsplanen. 

Visionen är långsiktig och ska gälla upp till 20 år. Den fastslogs  av kommunfullmäktige i verksamhetsplanen för 2016.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-02-05