Start / Omsorg och hjälp

Omsorg och hjälp

Du som bor i Täby kan få olika former av råd, hjälp och omsorg.  Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller vänner. Här finns också de telefonnummer du kan behöva om situationen är akut.

Dina behov kan se olika ut beroende på din situation och var du befinner dig i livet. Valfrihet finns inom flera områden som bl.a  hemtjänst, boendestöd och familjerådgivning. Det betyder att du själv får välja vilket företag som ska utföra den hjälp som du har blivit beviljad.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Samma regler gäller för de privata utförarna som för de kommunala.

Alla som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Testa nya taby.se - i höst lanseras den nya webbplatsen, testa och tyck till redan nu.