Äldre

En äldre kvinna som får hjälp

Ibland räcker din kraft kanske inte till för att sköta vardagens bestyr.
Dina sysslor som tidigare gick på rutin känns nu kanske omöjliga att utföra.
Din kropp kanske sviker fastän viljan finns.

Kanske har din ålder begränsat förmågorna, kanske har sjukdom eller skada tillfälligt eller för längre tid satt din kraft och rörelseförmåga ur spel. För dig som inte längre klarar sin vardag finns hjälp och stöd att få via kommunen.

Hjälpen är individuellt anpassad och finns i olika former som till exempel hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. Det finns även stöd och hjälp att få som inte är behovsprövat som exempelvis väntjänst, Röda Korsets fixargrupp och trygghetsringning.

För dig som är anhörig till äldre närstående finns stöd för egen del som Anhörigstödets verksamhet erbjuder, exempelvis föreläsningar och mötesplatser för anhöriga.

Äldrelots

När du behöver information och vägledning gällande äldrefrågor i Täby kan du kontakta äldrelotsen. Äldrelotsen förmedlar kontakt och slussar vidare synpunkter, önskemål och klagomål till den som är ansvarig. Du kan prata fritt, äldrelotsen får inte föra vidare uppgifter om dig om du inte har gett ditt tillstånd till det. Äldrelotsen är inte beslutsfattande i enskilda ärenden, och kan därför inte ändra på redan fattade beslut.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10