Start / Omsorg och hjälp / Boenden, särskilda

Boenden, särskilda

Det finns flera olika sorters boenden för dig som behöver hjälp och omsorg.

För dig som är äldre och behöver extra stöd eller trygghet i din omgivning finns olika typer av särskilda boenden, korttidsboenden och seniorboende.

För dig med funktionsnedsättning och som har ett stort behov av hjälp finns gruppbostad eller servicebostad. Du har också möjlighet att få ett särskilt boende om du behöver det. 

Du med psykisk funktionsnedsättning kan beviljas bostad beroende på vilken hjälp du behöver. Dessa boenden kan vara ett alternativ för dig, som har ett stort behov av hjälp och där boendestöd inte räcker till.

För dig som är ung kan det finnas olika skäl till att du inte kan bo kvar hemma. Det kan handla om hela din familjs livssituation eller om att du har egna svårigheter. Det finns barn - och ungdomsboende och familjehem för dig.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-22