Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk hjälp och stöd

Ekonomisk hjälp och stöd

När du hamnat i en situation där du har svårt att klara din ekonomi finns det hjälp. Du kan bland annat få kostnadsfri ekonomisk rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Du kan eventuellt även ha rätt till ekonomisk hjälp, eller försörjningsstöd som det idag kallas.

Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd

Om du inte själv kan försörja dig och din familj genom egen inkomst eller på annat sätt kan du ansöka om ekonmiskt bistånd.

Du som är under 18 år

Det alltid dina föräldrar, eller din vårdnadshavare, som har ansvar för din ekonomi. Om du är orolig för din familjs ekonomi kan du vända dig till ungdomsmottagningen, eller prata med någon vuxen i skolan.

Budgetrådgivning och skuldrådgivning

När du har ekonomiska bekymmer och känner att du vill tala med någon om detta, är du välkommen att ringa kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivaren kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.


 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-03-22