Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och unga

Familj, barn och unga

Alla människor hamnar ibland i svårigheter. Oftast kan vi lösa våra egna problem, och ibland kan vi behöva hjälp. Det kan till exempel vara om det finns konflikter i familjen eller om du känner oro för ett barn eller en tonåring.

Vi på familjeenheten ger stöd till barn och ungdomar (0-20 år). Vi kan hjälpa till att stärka och stödja din familj och det sociala nätverket och erbjuda skydd, hjälp och stöd så långt det är möjligt i hemmet, utifrån barnets eller ungdomens behov.

Kontakta oss

Om du känner dig osäker över vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta oss i mottagningsgruppen på familjeenheten. Mottagningsgruppen är första kontakten för dig som vill göra en ansökan, be om råd och stöd för dig eller din familj. Vi gör en första bedömning i alla familjesociala frågor och vi kan också ge rådgivning på telefon.


Hjälpen kan till exempel vara samarbetssamtal, familjebehandling, resursskola eller kontaktfamilj/kontaktperson.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-12