Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och unga / Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

Vid dödsfall uppstår många frågor. Mitt i känslor av sorg och saknad finns ofta en hel del praktiska frågor som behöver lösas. Det kan vara allt från att gå igenom personliga tillhörigheter, informera vänner eller myndigheter om dödsfallet, ta hand om juridiska frågor som rör arv eller boende eller ordna med begravningen

Mycket av vad som ska göras när en människa har dött finns det föreskrifter och regler om. Många väljer att anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är den obligatoriska avgift som tas ut via den kommunala inkomstskatten och som bekostar begravningsverksamheten i Sverige. Begravningsavgiften täcker bland annat kostnader för gravplats i 25 år, kremation, ceremonilokal och gravsättning.

Cermoni

En begravningsceremoni kan utföras på olika sätt. Om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan kan du välja en ceremoni enligt Svenska kyrkans ritual. Andra trossamfund har egna ceremonier. Du kan också välja en icke religiös (borgerlig) ceremoni.

Begravning enligt annat trossamfunds ordning eller borgerlig begravnings-ceremoni kan genomföras i Eviga ljusets kapell och cermonibyggnaden Stillheten som båda ligger i närheten av Täby kyrka. De är iordningställda bland annat för detta ändamål.

Gravsättning

En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet. I annat fall ska anstånd sökas hos Skatteverket. Anstånd kan endast ges för särskilda skäl.

Gravplats

Oavsett vilken religion, kyrka eller livsåskådning du tillhör är det Svenska kyrkan, kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling, som ansvarar för begravningsverksamheten och ordnar gravplatser åt dem som bor i Täby.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgifter är bland annat att bevaka intressen för dem som är utanför kyrkan, inte är troende eller tillhör en annan religion. Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen förordnar begravningsombud. Ombudets uppgift är bland annat att skaffa sig kunskap om önskemål om begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska också ta emot synpunkter och svara på frågor om begravningsverksamheten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-02