Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och unga / Föräldraföreläsningar

Föräldraföreläsningar

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bära sig åt för att vara en bra förälder. Trygg i Täby ger kostnadsfria föreläsningar som riktar sig till föräldrar. Aktuella ämnen tas upp för att inspirera och stötta i det viktiga uppdraget som förälder.

Det är fri entré till föreläsningarna och ingen föranmälan krävs.

Cannabis – ett problem i Täby

Kom och lyssna på socionom Sara Benigh, behandlingsteamet,Täby kommun och socionom Anders Delryd, Mini-Maria Täby. De sammanfattar läget i Täby och länet avseende droganvändandet bland unga och kommer att prata om frågor som;

Vad är cannabis och vilka effekter och skadeverkningar ger drogen? Hur bemöter man ungdomar med positiv inställning till cannabis? Vilka tecken på cannabisanvändning bör man vara uppmärksam på? När ska jag som förälder agera? Var finns hjälp att få?

Datum: Onsdag den 5 april
Tid: Klockan 19.00-21.00
Plats: Täbysalen i Tibble församlingshus

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-23