Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och unga / Stöd till barn och unga

Stöd till barn och unga

Dessa sidor är till för dig som är ung , eller för föräldrar och andra som vill veta vart du kan vända dig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

När du mår dåligt och behöver någon att prata med

Det kan finnas många anledningar till att du behöver någon att prata med. ​Det kan handla om små som stora saker. Det kan vara svårt med kamrater, svårt i skolan eller problem hemma i familjen till exempel.  Om det är något som oroar dig eller som inte känns bra så försök prata med någon vuxen som du har förtroende för. Om du går i skolan kan du prata med någon i elevhälsoteamet, till exempel kuratorn eller skolsköterskan, eller din lärare. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen.

Kontakta oss

Du kan också ringa eller mejla någon av oss på mottagningsgruppen inom socialtjänsten. Vad vi kan hjälpa dig med beror på din situation och vad du behöver. Du får prata om hur du har det och sedan kommer vi fram till vad du behöver och hur vi ska gå vidare för att du ska få det bättre. Du har rätt till hjälp.

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • Fråga om dina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-12