Stöd till familjen

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv.  Det är inte alltid lätt att vara förälder och ibland kan man behöva hjälp. Här kan ni som förälder hitta olika möjligheter att få råd och stöd i många av de vardagliga bekymmer man kan möta i familjen.

Socialtjänsten erbjuder allt från öppna föräldraföreläsningar om barns utveckling och föräldrarollen till olika stödinsatser.

Hit kan du vända dig utan ansökan:

Det finns flera verksamheter där du som förälder kan få råd och stöd utan kostnad och utan ett myndighetsbeslut.

Resursteamet i Täby

Det är inte lätt att vara förälder nu för tiden!  Vi på resursteamet arbetar med samtal kring föräldraskap/familjeliv i alla dess olika former. Har du frågor, funderingar, bekymmer som handlar om att vara förälder, kontakta gärna oss. Du kan också skriva till vår föräldrabrevlåda.

ATV Täby

Är du utsatt för hot eller våld av någon nårstående kan du kontakta ATV där du kan få stöd och hjälp för dig och eventuella barn.

Familjerådgivning

Om ni behöver förändra och förbättra er parrelation och kanske även behöver hjälp med att hitta fram till varandra via samtal, kan familjerådgivning vara ett stöd.

Du som behöver råd och stöd i ditt föräldraskap - kom till familjecentrum

Det är en öppen förskola och träffpunkt i Hägernäs. Här finns det massor med tid och plats för lek, men även hjälp och stöd till dig som förälder.

Föräldraföreläsningar

Trygg i Täby ger varje vår och höst kostnadsfria föreläsningar som riktar sig till dig som förälder. Ämnen som är aktuella tas upp för att inspirera och stötta dig.

Biståndsbedömda insatser - hjälp som du måste ansöka om:

Om de öppna verksamheterna inte räcker till kan du ansöka om hjälp genom att kontakta familjeenhetens mottagningsgrupp.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-23