Start / Omsorg och hjälp / Hälso- och sjukvård, tandvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Stockholms läns landsting och i viss mån Täby kommun ansvarar för att du som bor i Täby ska få en god hälso- och sjukvård. Kommunens ansvar är att ge omsorg, vård och service till de äldre, långvarigt sjuka och till personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt boende. För läkarvård och all övrig hälso- och sjukvård svarar landstinget.

Förutom kommunens och landstingets vårdalternativ finns också privata vårdgivare. Det kan vara privata vårdcentraler, tandläkarmottagningar, företagshälsovård, sjukgymnastikmottagningar, hälsohem eller privata sjukhus.

På Stockholms läns landstings webbplats och Vårdguiden hittar du mer information.  Där kan du klicka dig fram till bland annat sjukhus och vårdcentraler i vårt område. De finns som länkar här till höger. 

Ansvarig för den kommunala vårdens kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-03-22