Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även när dina behov av vardagshjälp ökar. Det finns många olika typer av hjälp för att underlätta vardagen i ditt hem.

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara av din vardag kan du få hjälp med det du inte klarar själv.

Det finns flera tjänster som du kan få utan ett myndighetsbeslut.

Exempel på tjänster du kan få utan ansökan:

  • Stöd vid nedsatt syn och hörsel
  • Röda Korsets fixargrupp
  • Uppsökande verksamhet

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Exempel på biståndsbedömda insatser - hjälp som du måste ansöka om:

  • Hemtjänst i form av inköp, städ, tvätt, mathållning, personlig omvårdnad, avlösarservice, ledsagning.
  • Trygghetslarm
  • Bostadsanpassning
  • Boendestöd

Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du få det. Det är viktigt att du kan känna dig trygg i ditt eget hem.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-12