Start / Omsorg och hjälp / 2017 / Åtgärder med anledning av skyddsombudsstopp vid gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby

Åtgärder med anledning av skyddsombudsstopp vid gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby

2017-02-17 17:34

Den 13 februari 2017 anmäldes direkt skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7§ AML (arbetsmiljölagen) vid kommunens gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby. Det innebär att allt arbete och arbetsuppgifter stoppats kring utåtagerande personer vid boendet.

Huvudskyddsombudets bedömning i sin anmälan är att flertalet situationer som uppstått medfört direkt fara för personalen.

Gruppboendet på Njords gränd i Täby kyrkby vänder sig till personer med autism. Boendet är nystartat och den första personen flyttade in 9 januari 2017.    

Kommunen har vidtagit åtgärder som tillfälligt löst situationen och läget vid boendet är stabilt. Nu arbetar kommunen vidare för att hitta långsiktiga lösningar utifrån alla berörda personers behov. Kommunen har kontakt och för dialog med anhöriga.

För att häva skyddsombudsstoppet och öka säkerheten för både personal och boende har följande åtgärder vidtagits:

  • Personalen arbetar i dubbelbemanning
  • Bemanningen nattetid är förstärkt
  • Intagningsstopp är infört och boendet tar inte emot nya personer förrän verksamheten fungerar fullt ut.

- Vi tar situationen vid gruppboendet på stort allvar och arbetar nu för att lösa det på bästa sätt för alla berörda personer. Det handlar både om att anpassa bemanning, arbetssätt och rutiner, men också ta tillvara på de erfarenheter vi får för att förebygga att liknande situationer uppstår, säger Claes Lagergren socialchef Täby kommun.

Senast uppdaterad:2017-02-17