Start / Omsorg och hjälp / 2017 / Kvalitetsarbete belönas - bonus till åtta äldreboenden i Täby

Kvalitetsarbete belönas - bonus till åtta äldreboenden i Täby

2017-02-27 17:34

Kvaliteten inom särskilt boende för äldre är bättre än någonsin i Täby. Vid en ceremoni i kommunhuset 23 februari delades en nyinstiftad kvalitetsbonus ut till åtta äldreboenden i kommunen.

Att kommunen delar ut en bonus till utförare inom äldreomsorgen är ett led i att utveckla och förbättra omsorgen för äldre personer som bor i särskilt boende i Täby. För att få ta del av bonusen ska visst resultat uppnås inom två områden. Det ena är hur brukarna bedömer boendet i sin helhet, som mäts i den nationella brukarundersökningen. Det andra är smärtskattning i livets slutskede, som hämtas från Svenska palliativregistret.

− Vi vill med kvalitetsbonusen stimulera utförare i Täby att i högre grad arbeta med utveckling av kvaliteten inom särskilda boenden för äldre i Täby. Att som utförare delta i bonusmodellen är frivilligt. Av elva utförare som anmält sig fick åtta ta del av bonusen vilket är positivt, men jag hoppas på fler inför nästa år, säger Claes Lagergren socialchef Täby kommun.

Mottagare av kvalitetsbonus för 2016

• Broby gård äldreboende
• Enhagsslingan äldreboende
• Furan äldreboende
• Höstfibblan äldreboende
• Rallarrosens gruppboende
• Silverpark äldreboende
• Åkerby äldreboende
• Ångarens äldreboende

Bonusen på totalt 8,7 miljoner kronor för 2016 delades ut den 23 februari av Thomas Nilsonne (M), ordförande socialnämnden.  

Tjänsteutlåtande socialnämnden 170213

Senast uppdaterad:2017-02-27