Start / Omsorg och hjälp / 2017 / Turbundna resor under sommaren och hösten/vintern 2017

Turbundna resor under sommaren och hösten/vintern 2017

2017-07-14 13:33

Skolskjuts, persontransporter för personer med funktionsnedsättning och resor inom äldreomsorgen utförs sedan 1 juli av DRT solutions. De tar emot beställningar och samordnar driften av persontransporter i Täby under sommaren och hösten/vintern 2017.

Resor under sommaren (1 juli – 20 augusti)

Resor under sommaren kommer till största delen ske i specialfordon som lånats in från olika delar av landet. Det är DRT Solutions som är ansvarig för beställningar, planering och transporter.

Resor under hösten/vintern (21 augusti – 28 februari 2018)

Från och med 21 augusti kommer förare och bilar från företaget Nobina. DRT Solutions är ansvarig för beställningar, planering och transporter.

DRT Solutions kontaktar berörda resenärer

Berörda resenärer kontaktas direkt av DRT Solutions. De informerar om aktuella tider för hämtning och lämning samt säkerställer eventuella specifika resenärsbehov.

Upphandling pågår

Det pågår en upphandling av turbundna resor i Täby kommun och målet är att ha ett långsiktigt avtal för persontransporter på plats den 1 mars 2018.


Frågor och svar om turbundna resor

Hur påverkas personer i Täby som är beroende av persontransporter i sin vardag?
Kommunen tillhandahåller samma tjänst som tidigare, men nu med DRT Solutions som leverantör. Det innebär att transporterna ska anpassas och fungera bra utifrån de olika behov som barn, personer med funktionsnedsättning och äldre har.

Hur kommer övergången att gå till?
Alla som har beställda persontransporter under sommaren eller höst/vinter kontaktas av DRT Solutions som ger information om gällande tider.

Vad händer om jag har beställd resa, men inte blir kontaktad?
Om du inte blivit kontaktad av DRT Solutions vänder du dig i första hand till din handläggare i kommunen. Om inte handläggaren kan hjälpa dig kan du vända dig till vår samordnande kontaktperson inom respektive verksamhetsområde:

• Skolskjuts
Lisen Boman, 08-5555 9266

• Personer med funktionsnedsättning
Emelie Shen 08-5555 9441

• Äldreomsorg
Malin Elwinger 08-5555 9303

Jag har blivit kontaktad och vill ändra min resa. Hur gör jag?
Kontakta din handläggare i kommunen. Vill du istället boka av en resa kontaktar du DRT Solutions kundtjänst.
Telefon: 08-128 151 71
E-post: persontransporter.taby@drtsolutions.eu

Jag har specifika behov för mina resor, hur tas det om hand?
Kommunen har som mål att tillgodose alla specifika behov genom samarbetet med DRT Solutions.

Kommer de bilar som används att fungera utifrån de särskilda behov som jag har för mina transporter? Exempelvis rörelsehinder etc.
Större delen av de bilar som kommer att användas är specialfordon som är rullstolsanpassade, men det kommer också att köras transporter med vanliga taxibilar. De som har specifika behov kommer att få dem tillgodosedda.

Vem kontaktar jag för att ändra något gällande mina resor?
Du kontaktar i första hand din handläggare på Täby kommun för att planera dina resor.

Hur länge kommer det att vara samma chaufförer och bilar som hämtar och lämnar?
Under sommaren, 1 juli till 20 augusti kommer fordon och förare från olika delar av Sverige att användas för persontransporter. Det innebär att bilarna kan komma från olika bolag.

Från och med 21 augusti kommer det att vara andra bilar och förare från Nobina som hämtar och lämnar. Både specialfordon och taxibilar kommer att användas.

Vad händer efter 1 mars 2018?
Upphandling pågår och målet är att ha ett långsiktigt avtal för persontransporter på plats den 1 mars 2018.

Varför byter kommunen leverantör flera gånger?
Avtalet med den tidigare leverantören Sverigetaxi gick ut 30 juni 2017 och kommunen arbetar för att få till ett långsiktigt avtal med en ny leverantör. Målet är att det ska vara tryggt och förutsägbart för alla som är i behov av persontransporter.

Kommunen har tecknat avtal med DRT Solutions till dess att en långsiktig lösning finns på plats 1 mars 2018.

Jag är inte nöjd med hur det fungerade förut – kommer det att bli bättre nu?
Täby kommun arbetar med att teckna ett framtida avtal med en leverantör som ska leva upp till de högt ställda krav kommunen har. Dessa krav ställer kommunen också på leverantören DRT Solutions som från och med 1 juli utför persontransporter åt Täby kommun.

Hur säkerställs att förarna inte är dömda för brott?
Det är säkerställt i avtalet att förare har uppvisat godkända utdrag ur belastningsregistret.

Hur kommer kommunen att följa upp hur det fungerar?
Kommunen kommer löpande att följa upp hur persontransporterna fungerar genom bland annat statistik och synpunkter från de som reser med transporterna. Utifrån det kommer kommunen samverka med leverantören för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt för alla som är i behov av persontransporter i Täby.

Vart vänder jag mig framöver när saker och ting inte fungerar?
Om en bil uteblir så återkopplar du det till DRT Solutions kundtjänst. Andra klagomål anmäler du till Täby kommun via till exempel e-tjänst för synpunkter och klagomål:

Synpunkter och klagomål inom social omsorg

Synpunkter och klagomål för förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet

Vart vänder jag mig när jag behöver avboka en resa?
Du vänder dig till kundtjänst på DRT Solutions för att avboka din resa.
Telefon: 08-128 151 71
E-post: persontransporter.taby@drtsolutions.eu

Senast uppdaterad:2017-07-14