Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som har svårt att nyttja den vanliga kollektivtrafiken på grund av funktionsnedsättning. För att få åka färdtjänst behöver du ha ett tillstånd.

För att du ska få möjlighet till färdtjänst ska du ha bestående funktionsnedsättning. Färdtjänsten är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik, som bussar, tunnelbana, tvärbana och pendeltåg.

Så här ansöker du

Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg som du sedan skickar in till den kommun där du är folkbokförd. Om synnedsättning eller psykiatrisk diagnos är orsaken till att du ansöker om färdtjänst behöver du intyg från ögonläkare eller psykiatiker/psykolog. Färdtjänstutredaren skickar sedan en ansökan hem till dig där du beskriver ditt behov av färdtjänst och skickar tillbaka den tillsammans med ett foto.

För dig som stadigvarande bor på gruppboende / särskilt boende eller liknande gäller ett förenklat handläggningsförfarande. Personal på boendet hjälper dig med ansökan och utredning.

Utredning och beslut

När din ansökan kommit in, får du träffa kommunens färdtjänstutredare som utreder ditt behov av färdtjänst utifrån din funktionsnedsättning.

Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut och handläggningstiden där varierar.

Vid behov av rullstolstaxi behöver man ändra sitt tillstånd.

Förlängning av färdtjänst

Minst två månader innan färdtjänsttillståndet går ut behöver du göra en ny ansökan och ordna ett nytt färdtjänstintyg, men du behöver inte ett nytt fotografi.

När läkarintyget och ansökan har kommit in till kommunen kallas du till ett möte med färdtjänstutredaren som utreder ditt behov av färdtjänst.

Resor utanför Stockholms län

Färdtjänsttillståndet gäller inom Stockholms län. Behöver du åka med färdtjänst i kommuner utanför Stockholms län kan du beställa så kallade utomlänsbiljetter hos kundservice för färdtjänst på tel: 08-720 80 80. Biljetterna gäller endast i den kommun som anges på biljetten. För att få biljetterna i tid behöver du beställa dessa minst fjorton dagar i förväg.

Om du behöver en ledsagare

Om du inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand kan du ansöka om tillstånd att ta med en ledsagare. Ledsagaren följer i så fall med utan extra kostnad. Ledsagare är en person som du ordnar själv och som hjälper dig under resan. För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet.

Barn under 12 år som beviljas färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det.

Medresenär

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Det kostar 20 kr.

Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa

Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor och du får ett begränsat antal resor per år. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren. Du beviljas så många resor du behöver för att resa till din vårdgivaren,till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor skrivs ut av din vårdgivare. Har du inte färdtjänst kan du ändå vara berättigad till sjukresa om din vårdgivare gör den bedömningen. 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som behöver göra resan på ett särskilt kostsamt sätt på grund av ett varaktigt funktionshinder. Resan skall vara av privat karaktär och skall ske utanför Stockholms län. Du behöver ansöka hos din handläggare senast tre veckor innan avresa. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.

Ansök om riksfärdtjänst

Fyll i ansökningsblanketten för riksfärdtjänstresa som du hittar under relaterade dokument på denna sida eller kontakta din biståndshandläggare och få blanketten skickad via post. När din ansökan har inkommit blir du kontaktad för att boka in ett möte med biståndshandläggaren. Du får sedan ett skriftligt beslut hemskickat.

Skicka gärna in läkarintyg

Komplettera gärna din riksfärdtjänstansökan med ett läkarintyg, där det framgår att du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Så här mycket kostar det

Om du blir beviljad riksfärdtjänst betalar du själv en egenavgift, medan kommunen betalar den överskjutande kostnaden. Egenavgiften fastställs av staten och motsvarar ungefärliga normala resekostnader med allmänna kommunikationer.

Medresenär riksfärdtjänst

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Den personen får själv betala för sin resa. Ledsagare får man ordna själv.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-26