Start / Omsorg och hjälp / Våld i nära relation

Våld i nära relation

Socialtjänsten kan erbjuda stöd och hjälp både till dig som är utsatt för våld eller hot om våld i en nära relation och för dig som behöver få hjälp med vålds- och aggressionsproblem i en nära relation.

Du som är utsatt för våld och hot om våld kan få hjälp med

  • råd och stöd
  • hjälp att kontakta polis och sjukvård
  • skyddat boende 
  • ekonomiskt bistånd 

Du som använder våld och hot om våld mot din partner 

Det finns möjlighet till hjälp och behandling för att förändra ditt aggressiva beteende. Läs mer på alternativ till våld (ATV) Täby 

Alternativ till Våld (ATV) Täby

Täby kommun har ett eget kompetens- och behandlingscenter för våld i nära relation. Dit kan både du som utsätts för våld och du som använder våld vända dig direkt för stöd och behandling. Här erbjuds även barn och unga som upplevt våld stöd och samtal.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Origo, ett  resurscenter mot hedersrelaterat våld.

Närstående

Känner du någon som är utsatt för våld eller som använder våld hot om våld? Är du orolig för hur barn har det? Berätta att man kan få hjälp. Du kan även själv ringa för att få råd och stöd. Barn som upplever våld är brottsoffer och i behov av stöd och hjälp. Om du är orolig för att ett barn far illa är det viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten.

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid arbetar för att motverka våld i nära relationer och för att förbättra samhällets stödinsatser.

Myndigheter som deltar är: Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Kriminalvården, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och länets övriga 25 kommuner och Kommunförbundet i Stockholms län.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-25