Start / Omsorg och hjälp / Akut hjälp

Akut hjälp

När du behöver hjälp i en akut situation finns det stöd inom olika områden. Det finns olika telefonjourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga. Många av jourerna har öppet dygnet runt och du som ringer kan vara anonym.

Viktiga nummer:

SOS alarm när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp av polis, ambulans,brandkår,sjöräddning eller giftinformation
Telefon; 112

Polisen när det inte är akut
Telefon; 114 14

Sjukvårdsrådgivning, när du är sjuk och behöver rådgivning
Telefon: 1177

Informationsnummer vid kriser eller allvarliga olyckor
Telefon; 113 13

Självmordslinjen för dig som går i tankar att ta ditt liv
Telefon; 90101 eller chatt.

Journummer för att anmäla försvunna barn
Telefon; 116 000

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism - är bemannad vardagar kl. 09:00-15:00
Telefon; 020-100 200

Socialjouren

Socialjouren hjälper dig som behöver akut stöd. Det kan gälla; våld, missbruk och övergrepp eller om någon annan far illa.
Telefon: 08-410 200 40
Bemannad: måndag-fredag: 16.30-02.00
Helger: 16.00-02.00

Övrig jourtid hänvisas till polisen på telefon 114 14.

När du blir allvarligt sjuk eller skadad ska du vända dig till närmaste akutmottagning, alternativt ring 112.


Husläkarjour
Telefon: 08-792 15 10
månd-fredag 17.00-22.00 lördag-söndag 08.00-22.00

Danderyds sjukhus, akutmottagning
Telefon:08-123 550 00

Barnmedicinsk akutmottagning
Telefon: 08-123 565 00, öppettider 08-23 alla dagar

Astrid Lindgrens barnsjukhus
Telefon: 08-517 70 000

Psykisk ohälsa

Akut psykiatrisk hjälp för dig som är vuxen
Telefon: 08-123 558 58 måndag-söndag 00.00-24.00
 
Akut psykiatrisk hjälp för dig som är under 18 år
Vardagar 8-16
Telefon: 08-514 523 00
Besöksadress : Näsbydalsvägen 23 1 tr
Vardagar efter kl 16 och helger, ring alltid innan besök
Telefon; 08-616 69 00
Besöksadress: Sachsgatan 10 vid Södersjukhuset.

Barnens hjälptelefon - BRIS

Du som är under 18 år kan ringa hit och få prata med en vuxen om precis vad som helst. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon; 116 11

Jourhavande kompis

är en chattjour för dig under 25 år. Här kan du prata om precis vad som helst.

Vuxentelefon om barn - Bris

Hit kan du ringa anonymt oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

Telefon: 077-150 50 50

Täby Danderyd kvinnojour

hjälper dig som är hotad, psykiskt eller fysiskt misshandlad 

Jourtelefon: 08-768 32 10

Krishantering

Om en stor olycka eller katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om stora olyckor eller katastrofer sammankallas kommunens POSOM-grupp för att stötta drabbade och anhöriga. POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-12