Start / Omsorg och hjälp / Akut hjälp

Akut hjälp

När du behöver hjälp i en akut situation finns det stöd inom olika områden. Det finns olika telefonjourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga. Många av jourerna har öppet dygnet runt och du som ringer kan vara anonym.

Viktiga nummer:

SOS alarm när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp av polis, ambulans,brandkår,sjöräddning eller giftinformation
Telefon; 112

Polisen när det inte är akut
Telefon; 114 14

Sjukvårdsrådgivning, när du är sjuk och behöver rådgivning
Telefon: 1177

Informationsnummer vid kriser eller allvarliga olyckor
Telefon; 113 13

Självmordslinjen för dig som går i tankar att ta ditt liv
Telefon; 90101 eller chatt.

Journummer för att anmäla försvunna barn
Telefon; 116 000

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism - är bemannad vardagar kl. 09:00-15:00
Telefon; 020-100 200

Socialjouren

Socialjouren hjälper dig som behöver akut stöd. Det kan gälla; våld, missbruk och övergrepp eller om någon annan far illa

Telefon 08 – 410 200 40       Fax 08 - 758 17 22

Öppettider Vardagar 16.30 – 02.00
                   Fredag   15.00 – 02.00
                   Helger    16:00 – 02.00

Utöver dessa öppettider har jouren beredskap i hemmet på nätter och helger. Vardagar 02:00 till 08:00 och helger 02:00 – 16:00.
Samtal till jouren går då via polisens växel: 114 14. Där begär du att bli kopplad till vakthavande befäl för din kommun.

När du blir allvarligt sjuk eller skadad ska du vända dig till närmaste akutmottagning, alternativt ring 112.

Husläkarjour
Telefon: 08-792 15 10
månd-fredag 17.00-22.00 lördag-söndag 08.00-22.00

Danderyds sjukhus, akutmottagning
Telefon:08-123 550 00

Barnmedicinsk akutmottagning
Telefon: 08-123 565 00, öppettider 08-23 alla dagar

Astrid Lindgrens barnsjukhus
Telefon: 08-517 70 000

Psykisk ohälsa

Akut psykiatrisk hjälp för dig som är vuxen
Telefon: 08-123 558 58 måndag-söndag 00.00-24.00
 
Akut psykiatrisk hjälp för dig som är under 18 år
Vardagar 8-16
Telefon: 08-514 523 00
Besöksadress : Näsbydalsvägen 23 1 tr
Vardagar efter kl 16 och helger, ring alltid innan besök
Telefon; 08-616 69 00
Besöksadress: Sachsgatan 10 vid Södersjukhuset.

Barnens hjälptelefon - BRIS

Du som är under 18 år kan ringa hit och få prata med en vuxen om precis vad som helst. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon; 116 11

Jourhavande kompis

är en chattjour för dig under 25 år. Här kan du prata om precis vad som helst.

Vuxentelefon om barn - Bris

Hit kan du ringa anonymt oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

Telefon: 077-150 50 50

Täby Danderyd kvinnojour

hjälper dig som är hotad, psykiskt eller fysiskt misshandlad 

Jourtelefon: 08-768 32 10

Krishantering

Om en stor olycka eller katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om stora olyckor eller katastrofer sammankallas kommunens POSOM-grupp för att stötta drabbade och anhöriga. POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-01