Anhörig

Du som är anhörig kan få stöd för egen del. Med stöd menas olika insatser som fysiskt, psykiskt och socialt kan underlätta för dig.

 

Den du hjälper, vårdar eller stödjer, kan vara en familjemedlem, vän eller granne med exempelvis funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, vara en äldre person eller en person med alkohol- och drogberoende.

Här hittar du information om vilket stöd du kan få från Täby kommun.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-03-22