Välkommen till

Byleskolan

       Hela skolan                                        

Vinnare av
kvalitetsutmärkelsen

 

Byleskolan är skolan där alla trivs,
känner arbetsglädje och får lust att lära!  

 

Välkomna!

Anki Bäck, Rektor Byleskolan

Förskoleklass till åk 6 och fritidsverksamhet.

 

Höstterminens första skoldag är måndagen den 21 augusti kl. 8.00 på innegården vid scenen. Där har vi en gemensam samling. Sedan läsning enligt schema fram till kl. 13.00. 

OBS- Nytt frånvaro.anm.nummer: 08-12 12 01 01

Här hittar du länken till vår nya skolportal Quiculum som skall ersätta
V-klass. All funktioner som fanns i V-klass kommer att finnas i Quiculum.
Här gör man även frånvaro anmälan från ht 17. 

   https://taby.quiculum.se/byle/login