Välkommen till

Byleskolan

       Hela skolan                                        

Vinnare av
kvalitetsutmärkelsen

 

Byleskolan är skolan där alla trivs,
känner arbetsglädje och får lust att lära.  

 

 "Våga Vara Vänlig"

Förskoleklass till skolår 6 med fritidsverksamhet.

Rektor Anki Bäck,

tfn 08-555 588 07