Välkommen till

Myrängsskolan

- Din skola för framtiden! 

Myrängsskolan är en F-6 skola.
På vår skola finns Förskoleklass till årskurs 6. Inom våra väggar ryms detta läsår förskoleklasser, årskurs 1-5, fritidshem, en grundsärskola samt en av Friluftsfrämjandets förskolor: I Ur och Skur Tussilagon. Vår skola ligger i det natursköna Gribbylund.

Anpassade lokaler för alla ämnen. 
Vår skolmiljö är kvalitetshöjande. Vi har rymliga och fullt utrustade salar för alla ämnen; idrott och hälsa, hemkunskap, slöjd och musik. Vi har även ett skolbibliotek, en datorsal och ett skolkök.

Eleverna ges goda förutsättningar att lyckas med sina studier.
Vi stimulerar barnens utveckling i lärande, lek och relationer. Pedagogerna i skola- och fritidsverksamheten samverkar, vilket gör att eleverna möter samma pedagoger hela dagen. Eleverna ges möjlighet att lära både inomhus och utomhus. Vi har nära till skogen, stora grönområden och vi har gångavstånd till Rönningesjön. Vi har en vision om att utomhuspedagogik ska vara en naturlig del i alla skolämnen och all undervisning. Vår stora och fina skolgård inbjuder till lek och aktiviteter året runt.

Vi har rörelse, sång och musik i undervisningen.
För våra elever är det naturligt att hela skolan samlas för att delta i olika idrottsaktiviteter eller för att sjunga tillsammans. Vi lär oss att stå på scenen där vi uppträder för varandra med sång, dans, musik och teater.