Välkommen till

Näsbydalskolan

 

 Näsbydalskolans ledord är kunskap, trygghet och ordning. På Näsbydalskolan satsar vi också särskilt på att ge eleverna gedigna kunskaper i matematik och naturvetenskap. Undervisningen håller erkänt hög kvalitet och våra elever har under många år placerat sig i topp i nationella tävlingar.

Näsbydalskolan ligger mitt i Täby och är en kommunal högstadieskola med 460 elever fördelat på 16 klasser från år 6 till 9 då Ytterbyskolans årskurs 6 elever till största del finns i våra lokaler. Vår vision är att eleverna tillägnar sig kunskaper av hög kvalitet och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en trygg och trivsam miljö. När eleverna lämnar Näsbydalskolan är de väl rustade för framtida studier.  De flesta av skolans elever går i naturvetarklasser. Här finns också Täby Musikklasser som erbjuder fördjupad musikundervisning med körsångsinriktning. Klasserna och körerna hör till landets ledande och har en bred konsertverksamhet.