Välkommen till

Viggbyskolan

Med arbetsglädje för framtiden

  • Vi vill att alla ska känna sig trygga, ha en god självkänsla och visa förståelse, hänsyn och respekt för varandra.
  • Vi vill att alla behåller sin nyfikenhet och lust att lära och inhämtar de kunskaper som krävs i framtiden.
  • Vi vill att alla har inflytande och tar ansvar samt värnar om vår gemensamma miljö.