Start / Trafik, vägar och resande

Trafik, vägar och resande

Täby kommun sköter drift och underhåll av de flesta gator och vägar i kommunen. Inom skolvägsprojektet genomförs varje år åtgärder för ökad trafiksäkerhet kring våra skolor. Vi arbetar dessutom med en hastighetsdialog för att få ned hastigheten generellt. 

Täby växer med fler invånare och vi får fler arbetstillfällen vilket innebär att trafiken också ökar. I framtiden måste trafiksystemet användas smartare och mer effektivt än idag och de trafikslag som kan transportera många människor på liten yta måste ges mer plats. Det är bra för både miljön, hälsan och ekonomin. Cykelbanorna i Täby byggs ut för att fler ska kunna välja cykel. Vi strävar mot ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem.

Testa nya taby.se - i höst lanseras den nya webbplatsen, testa och tyck till redan nu.