Parkering

Skylt på datumparkering 

I Täby kommun gäller datumparkering, där det inte är skyltat annorlunda.

Datumparkering

Datumparkering gäller alla dagar mellan kl. 08.00 och 16.00. Det innebär att:

  • De dagar som har udda datum får du parkera på den sidan av gatan som har jämna adress-nummer.
  • De dagar som har jämna datum får du parkera på den sidan av gatan som har udda adress-nummer.

Vägmärken för datumparkering finns vid alla infarter till Täby men även vid utfarter från privata områden.

24-timmars parkering

Om inget annat anges på vägmärken får fordon parkera på allmän plats under högst 24 timmar i sträck på vardagar. Detta gäller inom tättbebyggt område där inga andra särskilda parkeringsregler gäller.

Parkeringsskiva kan behövas på olika platser i kommunen och kan hämtas bland annat i automater vid Täby Centrum och i kommunalhusets reception. Alla parkeringsskivor gäller överallt i kommunen där parkeringsskiva ska användas.

Infartsparkering

Infartsparkeringar finns vid Roslags-Näsby station, Galoppfältet, Viggbyholms station, Djursholmsvägen vid Näsby allé, Näsbypark, Täby kyrkby station, Hövdingavägen vid Täby idrottsplats och Blendavägen vid Skolhagensskolan. Flest parkeringsplatser finns vid Galoppfältet.

Privat mark

Markägaren bestämmer själv vilka parkeringsregler som ska gälla på sin mark. Vid infarter till privata områden eller på privata gator ska det finnas skyltar som visar vad som gäller.

Övriga parkeringar

Långtidsparkering

På Eskadervägen (vid vändplanen och den sydöstra sidan) och Hangarvägen (östra sidan) finns det allmänna parkeringar där fordon får parkera under högst 2 respektive 7 dygn i följd.

Lastbilsparkering

På Åkerbyvägen (mellan infart till nr 248-312 och mellan infart till nr 135-182)  och vid Täby Galopp finns det parkeringsplats för fordon registrerade som tung lastbil. 

Husvagnsparkering

Det finns inga kommunala parkeringar avsedda för husvagnar. Täby kommun hänvisar till närliggande campingplatser. 

Vad kostar det att felparkera?

I Täby kostar det olika beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. Det finns idag tre olika beloppgränser:

  • 700 kr för överträdelse vid parkeringsplats för rörelsehindrad, vid och på övergångställe, på gång- och cykelväg samt vid stannandeförbud och felparkering i terräng.

  • 500 kr vid parkeringsförbud samt vid parkering mot färdriktning och,

  • 300 kr vid övriga förseelser som till exempel tidsbegränsade parkeringar.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning som du tycker är felaktig kan du vända dig till polismyndigheten. Ansökan om rättelse sker hos Polismyndigheten (adress finns på parkeringsanmärkningen eller på deras hemsida, till höger om sidan).

Kontrollavgift

Har du fått en felparkeringsavgift = kontrollavgift på en privat parkering måste du vända dig till den som har utfärdat kontrollavgiften. Namn och telefonnummer ska finnas på parkeringensskylten. Du kan även vända dig till markägaren. Polismyndigheten kan inte avskriva utfärdade kontrollavgifter. Ett exempel på privat parkering i Täby är Täby centrum.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-10-03