Start / Trafik, vägar och resande / Parkering / Skrotbil eller övergivet fordon

Skrotbil eller övergivet fordon

Producentansvar för bilar

År 2007 infördes ett producentansvar för bilar. Det här innebär att bilproducenterna ska se till att material och komponenter från bilarna återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Mer information om producentansvaret finns i länkarna till höger. 

Om du vill skrota din bil

Tänk på att det är du som bilägare som har ansvar för att din bil lämnas till skroten. För att underlätta för dig som vill skrota din bil har bilproducenterna skapat ett nätverk av mottagningsställen där du kan skrota din bil utan att betala något. Om värdefulla delar (exempelvis motor, växellåda eller katalysator) däremot saknas på bilen kan mottagningsstället begära en ersättning. Ditt närmaste mottagningsställe hittar du bland länkarna till höger. För auktoriserade bilskrotare som inte ingår i nätverket kan inte en kostnadsfri mottagning garanteras. 

Var noga med att alltid kräva ett intyg på att ägandet har övergått till mottagningsstället för att säkerställa att bilen inte tas i trafik igen.

Övergivna fordon

Fordon som övergivits på allmän platsmark inom kommunen kan anmälas till Gatuenheten. Kontaktuppgifter samt länk till felanmälan finns till höger.

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en längre tid medan kommunen arbetar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven som gäller för skrotning av fordon.

Om det finns övergivna fordon på ett privat område vänder du dig till markägaren som i sin tur kan kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om särskild handräckning enligt lagen (1990:746) § 4 om betalningsföreläggande och handräckning.

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-04-08