Start / Trafik, vägar och resande / Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

I Täby finns tåg och bussar som trafikerar lokalt inom kommunen och regionalt. Täby kommun ser idag över hur kollektivtrafiksystemet kan fungera på bästa sätt för framtiden.

Roslagsbanan

Bild: Janto Marzuki

Kollektivtrafikplan

Täby kommun kommer under 2017 att ta fram en kollektivtrafikplan för att ställa om till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem. Planen kommer att peka ut stråk för framtidens kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska bli attraktiv tittar vi på var vi behöver anpassa gator och korsningar. Kollektivtrafikplanen tas fram med stöd av Trafikförvaltningen som upphandlat kollektivtrafiken i länet. Resultaten från den medborgardialog som genomfördes i mars redovisas i dokumentet i menyn till höger och en summering presenteras nedan.

Kort sammanfattning av medborgardialogen

Under mars genomfördes en medborgardialog om hur invånarna i kommunen upplever kollektivtrafiken i Täby. Det kom många förslag och synpunkter på hur kollektivtrafiken i Täby kan utvecklas. Bussterminalen i Täby centrum och Roslags-Näsby station fick flest positiva synpunkter. De uppskattas för sin höga turtäthet i kollektivtrafiken, tillgången till cykel- och infartsparkering samt god information vid störningar. Återkommande förbättringsförslag i undersökningen var högre turtäthet, fler direktlinjer och fler stationer. 87 % av de svarande åker kollektivt idag. I dokumentet Tyck till om kollektivtrafiken i Täby som finns i menyn till höger kan du läsa hela sammanställningen av medborgardialogen.

Roslagsbanan

Roslagsbanan utgör stommen i Täbys kollektivtrafik. Roslagsbanan har tre grenar som alla utgår från Östra station. Grenarna går ut mot Kårsta, Österskär och Näsbypark. Resan mellan Täby centrum och Östra station i Stockholm stad tar endast 15 min med Roslagsbanan.

Just nu pågår utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan för att tågen ska kunna gå med högre turtäthet och med färre störningar. Du kan läsa mer om dubbelspårsutbyggnaden och ersättningstrafiken via länkar till höger.

Buss

Täby har busstrafik som tar dig inom Täby och närliggande kommuner. Många av busslinjerna utgår från Täby centrum. Det är SL som beställer och trafikerar med både bussar och tåg i Täby. Mer information och tidtabeller hittar du på SL:s hemsida.

Framtidens kollektivtrafik

Stockholm Nordost är ett samarbete mellan nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Täby. Visionen är att knyta samman nordostsektorns växande arbets- och bostadsmarknader med övriga stockholmsregionen, de nordiska huvudstäderna och övriga världen med kraftigt förbättrad transportinfrastruktur. Ett regionalt kapacitetsstarkt spårsystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-03