Start / Trafik, vägar och resande / Skötsel av gator och vägar

Skötsel av gator och vägar

Täby kommun sköter drift och underhåll på kommunala gator, gång- och cykelvägar och andra allmänna platser inom Täby. Arbetet utförs på uppdrag av Täby kommun av Peab AB.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för E18 (inklusive på- och avfarter), Norrortsleden, Arningevägen, Hagbyvägen och Skålhamravägen. Mer information finns på Trafikverkets hemsida.

Felanmälningar

Felanmälningar tar vi gärna emot (se kontaktuppgifter till höger).

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2013-09-06