Asfaltering

I Täby har vi ca 28 mil bilväg och 8 mil gång- och cykelväg. För att vi alla ska kunna färdas säkert på våra vägar krävs det en god standard. Gatu- och cykelvägnät inventeras varje år varefter vi beslutar vilka vägar som ska nyasfalteras. Omfattning av årligt program avgörs slutligen av behov och budget som fastställs av Täby kommuns politiska ledning.

Utöver planerat underhåll av vägnätet gör vi löpande reparationer av gator som har skador, potthål eller sprickor. Nya potthål och sprickor uppträder oftast på vårkanten när tjälen går ur marken. Vi lagar alla skador så fort vi får vetskap om dessa. Om du vill anmäla skador på kommunens vägar, anmäl det till driftenheten, se kontaktuppgifter i högermarginalen.

När en väg ska renoveras sätter kommunens entreprenör ut en informationsskylt när arbetet är planerat att påbörjas och när det beräknas vara klart. Det är då viktigt att fastighetsägare som har häckar eller träd som växer ut över tomtgräns klipper in dessa. Annars kan inte asfalteringen göras vilket medför onödig försening och fördyring av projektet. Information om hur du klipper in din växtlighet på bästa sätt hittar du under relaterad länk till höger på denna sida, "klipp häcken".

Uppgrävning av gatan för förläggning av rör och ledningar skadar också den befintliga vägen. Det är alltid den entreprenör som gräver i gatan som är ansvarig för att återställa vägen i ursprungligt skick. För att få gräva i kommunal mark förutsätts att ledningsägaren har ett markavtal med Täby kommun. Dessutom ska entreprenören som har uppdraget att gräva ha ett schakttillstånd från Täby kommun för själva arbetet. Mer information om hur du söker tillstånd att gräva i kommunal mark hittar du i högermarginalen på denna sida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-06