Belysning

Rätt ljussättning är ett steg på väg mot en mer attraktiv och hållbar kommun. Avgörande för vår upplevelse är hur vi belyser vår allmänna yttre miljö. Med en välplanerad ljussättning kan stadsrum, gator och parker bli mer överblickbara, trygga och trivsamma. Som ett led i Täby kommuns arbete för en modern och hållbar belysning pågår ett arbete med att förnya vår belysningsanläggning. Längre ner på denna sida presenteras aktuella belysningsprojekt som sker under året.

Varför lyser det dagtid - är inte det slöseri?

Är lamporna i ett område tända när det är ljust ute beror det sannolikt på att vi kontrollerar vilka lampor som är trasiga. Skulle lamporna vara tända under längre tid kan du höra av dig till One Nordic 0771-304390 under dagtid.

Anmäl trasig belysning

Om du upptäcker exempelvis en trasig lampa eller påkörd belysningsstolpe får du gärna felanmäla det till oss. Enklast gör du felanmälan via Täby kommuns felanmälan-app (finns att ladda ner för Android och Iphone) eller via länken till höger.

Trafikverket sköter belysningen på sina vägar. De är:

 • E18 (inklusive på- och avfarter)
 • Norrortsleden
 • Arningevägen
 • Hagbyvägen
 • Skålhamravägen

Akuta fel

Vid akuta fel som till exempel större helt mörka områden eller skadade belysningsstolpar som kan innebära el- eller personfara, ring direkt till One Nordic 0771-304390 under dagtid och övrig tid kommunjouren/brandförsvaret 08-768 03 12.

Riktlinjer för när ett belysningsärende ska vara åtgärdat

Vid felanmälan av gatubelysning åtgärdas din felanmälan olika snabbt beroende på hur allvarligt det är, se nedan åtgärdslista.

 Omedelbar åtgärd

 • Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom.
 • Fel på helt centralområde.

 Åtgärder som tas om hand om 3 vardagar efter anmälan

 • Gruppfel och mörk gata.
 • Defekt belysning vägkorsning.
 • Defekt belysning övergångsställe.
 • Defekt belysning tunnel.

Övriga anmälda fel ska åtgärdas inom 15 arbetsdagar.

Aktuella belysningsprojekt

Som ett led i Täby kommuns arbete för en modern och hållbar belysning pågår ett arbete med att förnya vår belysningsanläggning. Nedan kan du läsa om de projekt som kommer att genomföras under året.

Byte av hela anläggningar kommer att ske på följande adresser

 •  Milstensvägen
 •  Murkelgränd
 •  Stråkvägen
 •  Palmstruchsvägen
 •  Linbastuvägen
 •  Lyckostigen
 •  Tibblevägen

Arbetet är ett led i Täby kommuns arbete för att skapa en modern och hållbar belysning. Arbetet innebär schaktning för byte av kabel, montage av fundament, belysningsstolpar samt nya ledarmaturer.

Byte av armaturer kommer att ske på följande plats

 • Ella park
 • Vallabrink
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10