Start / Trafik, vägar och resande / Gatubelysningen runt Stora Marknadsvägen påslagen dagtid

Gatubelysningen runt Stora Marknadsvägen påslagen dagtid

2017-07-25 16:17

Vecka 30 påbörjas ett arbete på gångbron över Stora Marknadsvägen.

För att få ström till arbetet på gångbron kommer en belysningsstolpe i närheten användas. Det innebär att gatubelysningen i området runt Stora Marknadsvägen och Attundavägen kommer att lysa under dagtid. Arbetet beräknas vara färdigt senast vecka 34.

Senast uppdaterad:2017-07-25