Start / Trafik, vägar och resande / Buller och avstängningar vid Roslags-Näsby station

Buller och avstängningar vid Roslags-Näsby station

2017-03-17 11:16

Arbetet med Roslags-Näsby station går in i ett intensivt skede. På onsdag nästa vecka stängs järnvägsövergången av.

I några veckor framöver kommer det att bullra mer än normalt runt stationen. Arbetena pågår dagtid mellan klockan 06.30-19.00.

Övergången stängs till 20 augusti

På onsdag vecka 12 och fram till den 20 augusti kommer järnvägsövergången vid stationen att stängas av. SL hänvisar dig undertiden att använda den nya gång- och cykelbron intill Centralvägen för att korsa spåren. Du når perrongen från den östra sidan via Östra Banvägen. Järnvägsspåren är avstängda som en säkerhetsåtgärd för att arbeten ska utföras på den västra sidan av stationen. Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad här.

Senast uppdaterad:2017-03-17