Start / Trafik, vägar och resande / Trafikstörningar på E18 vid trafikplats Roslags-Näsby

Trafikstörningar på E18 vid trafikplats Roslags-Näsby

2017-03-20 13:34

Trafikomledning på E18.

Trafikstörningen berör södergående trafik på E18. Anledningen är planerade grundläggningsarbeten för Centralvägens bro-stöd. Södergående trafik flyttas österut.

Sprängningsarbeten

Sprängningsarbeten fortsätter på Centralvägen i höjd med motorvägens på- och avfart i riktning norrut. Sprängningsarbetena sker mellan kl 10 och 14 och trafiken på Centralvägen kommer tillfälligt att stoppas. Arbetet kan även vara störande i form av damm och buller.

Senast uppdaterad:2017-03-20