Start / Trafik, vägar och resande / Trafiksäkerhet och regler / Skymmande växtlighet i vägmiljö

Skymmande växtlighet i vägmiljö

Sikten mot gatan från en tomt behöver vara fri för att det ska vara säkert för trafikanter. Du som fastighetsägare har ett ansvar för staket, plank eller mur som står på din tomt. Några enkla saker som att klippa häcken före och under sommaren kan rädda liv.  

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tromtgränsen. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.
Är du osäker på vart din fastighetsgräns går så kan du leta upp din fastighet och se vart gränsen går i ett flygfoto, se kartlänk till höger.

Du som har utfart mot gata

 Utfart mot gata

Vid utfart behöver dina växter vara lägre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från/längst med gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Korsning

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata behöver dina växter vara lägre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill en gata

Höjder

Häck och buskar behöver växa inom din tomt..Om du har träd som sträcker sig ut över en gata eller gångbana behöver det finnas fri höjd för trafikanterna och väghållningsfordon.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana: minst 3,2 m
  • över cykelbana: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

Träd och buskar

Växter

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. 

Plantera på rätt ställe

Tomtgräns

Stora buskar och träd behöver stå minst 2 meter innanför en tomtgräns.Häck- och buskplantor behöver stå minst 60 centmeter innanför tomtgränsen. Om du har en hörntomt mot en gata eller gång- och cykelbana, undvik att plantera träd och höga buskar nära hörnet.

Tänk på att den tänkta slutliga bredden på häcken eller buskarna ska rymmas inom din tomtgräns.Växtligheten på en tomt får inte skymmea skyltar, vägmärken eller ljus från gatubelysningen av trafiksäkerhetsskäl.

Beskärningstips

Vill du ha vägledning i hur du klipper din häck, buske eller trädgren på bästa sätt så går det att läsa mer om det under relaterade länkar till höger på denna sida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-05-08