Start / Uppleva och göra / Barn och unga i Täby / Musik- och kulturskolor

Musik- och kulturskolor

Gitarr och noter.

I Täby ges möjlighet att utveckla musik- och kulturintresset genom att läsa fler timmar musik i skolorna eller delta i utökad musik- och kulturundervisning på fritiden. För information om kursstart och utbud, ta kontakt med respektive utförare.  

Musik- och kulturundervisning på fritiden

Barn och ungdomar som är 7-20 år (deltagande i ämneskurs och ensemble kan påbörjas tidigast höstterminen det år barnet fyller 7 år) och är skrivna i Täby kommun kan delta i musik- och kulturundervisning på fritiden hos någon av följande utförare:

  • Täby kulturskola (kommunal verksamhet): undervisning inom musik, teater och konst.
  • SMT HB (anlitad utförare): undervisning inom musik.
  • Musikstil AB (anlitad utförare): undervisning inom musik. 
  • Guitarissimo Musikskolan (anlitad utförare): undervisning inom musik. 
  • Musikhuset (anlitad utförare): undervisning inom musik.

Förutom kommunal verksamhet och anlitade utförare finns det i Täby andra aktörer som erbjuder undervisning inom musik, dans och kultur för barn och ungdomar. Använd gärna Eniro för att hitta mer information om det närliggande utbudet.

Avgifter för vårterminen 2017 på Täby kulturskola

Musik

Ämneskurs musik och musikteater: 1700 kr/termin.
Kortkurs - Musikskapande på iPad, grundkurs: 500 kr/4 gånger (400 kr om du går en ämneskurs på Täby kulturskola)
Ensemblespel och kör 150 kr/termin
Instrumenthyra: 500 kr/termin

Teater

Teaterkurs 7-9 år: 1700 kr/termin
Teaterkurs 10-12 år: 1700 kr/termin
Teaterkurs 13-20 år: 1700 kr/termin
Teater, Scenen är din 1700 kr/termin
Lägeravgift Kapellskär 10-12 år: 1870 kr/läger
Lägeravgift Kapellskär 13-17 år: 2300 kr/läger

Konst

Konstkurs: 1700 kr/termin

Kul-Turen

Prova-på kurs med musik, konst och teater (endast för årskurs 1-2): 1700 kr/termin.

Anmälan/återanmälan och antagning 

För samtliga kurser görs anmälan och avanmälan via kommunens antagningssystem (logga därefter in med e-legitimation). Vanligtvis antas de flesta nya elever i början av terminen, men du kan anmäla dig närsomhelst under året. Eleverna antas utifrån kötid och respektive utförare kontaktar dig så fort det finns plats på kursen och du har blivit antagen.

Du kan söka till kurser hos flera olika utförare, dock enbart en ämneskurs och en ensemble totalt per termin i musikundervisning. Vill du gå fler kurser får dessa betalas privat hos respektive utförare. Anmälan görs då direkt hos utföraren.

Ingen återanmälan behöver göras för ny termin.

Avanmälan

Om eleven inte vill fortsätta nästkommande termin måste en avanmälan göras kommunens antagningssystem. Sista dag för uppsägning till höstterminen är 1 juli samt sista dag för uppsägning till vårterminen är 10 november.

Avgifter 

Elevavgifterna som debiteras gäller för samtliga utförare som anlitas av Täby kommun. Du får en faktura på terminsavgiften från Täby kommun. För vårterminen i början av mars och för höstterminen i början av oktober. Kostnader för undervisningsmaterial såsom böcker och dylikt tillkommer. För fullständigt kursutbud och avgifter, se Täby kulturskolans hemsida eller respektive utförares hemsida.

Jämför service i musikskolorna

Nu har du möjlighet att jämföra Täbys utförare av musikskoleverksamhet. I verktyget kan du jämföra musikundervisningen som sker på fritiden. Jämförelseverktyget underlättar för dig att exempelvis ta reda på vilka instrument du kan hyra eller var undervisningen bedrivs. Länken till jämförelseverktyget hittar du under under relaterade länkar i menyn till höger.

Musikundervisning på skoltid

Musikundervisning på skoltid innebär att musikämnet finns på schemat varje dag. I musikklassen läser eleverna alla ämnen som vanligt, men har fler timmar musik per vecka. Täby Musikklasser har sin verksamhet på grundskole- och gymnasienivå och finns på följande skolor:

  • Ytterbyskolan (årskurs 4-5)
  • Näsbydalskolan (årskurs 6-9)
  • Tibble Fristående Gymnasium
  • Åva Gymnasium
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-24