Start / Uppleva och göra / Barn och unga i Täby / Musik- och kulturskolor

Musik- och kulturskolor

Gitarr och noter.

I Täby ges möjlighet att utveckla musik- och kulturintresset genom att läsa fler timmar musik i skolorna eller delta i utökad musik- och kulturundervisning på fritiden. För information om kursstart och utbud, ta kontakt med respektive utförare.  

 

Musik- och kulturundervisning på fritiden

Barn och ungdomar som är 7-20 år (deltagande i ämneskurs och ensemble kan påbörjas tidigast höstterminen det år barnet fyller 7 år) och är skrivna i Täby kommun kan delta i musik- och kulturundervisning på fritiden hos någon av följande utförare:

 • Täby kulturskola (kommunal verksamhet): undervisning inom musik, teater och konst.
 • SMT HB (anlitad utförare): undervisning inom musik.
 • Musikstil AB (anlitad utförare): undervisning inom musik. 
 • Guitarissimo Musikskolan (anlitad utförare): undervisning inom musik. 
 • Musikhuset (anlitad utförare): undervisning inom musik.

Förutom kommunal verksamhet och anlitade utförare finns det i Täby andra aktörer som erbjuder undervisning inom musik, dans och kultur för barn och ungdomar. Använd gärna Eniro för att hitta mer information om det närliggande utbudet. Länken till Eniro hittar du till höger under Relaterade länkar.

Anmälan/återanmälan och antagning 

För samtliga kurser görs anmälan och avanmälan via kommunens antagningssystem (logga därefter in med e-legitimation). Man kan anmäla sig när som helst på året. Vanligtvis antas de flesta nya elever i början av terminen. Eleverna antas utifrån kötid. Respektive utförare kontaktar dig så fort det finns plats på kursen och eleven har blivit antagen.

Man kan söka till kurser hos flera olika utförare, dock enbart en ämneskurs och en ensemble totalt per elev och termin i musikundervisning. Vill eleven gå fler kurser får dessa betalas privat hos respektive utförare. Anmälan görs då direkt hos utföraren.

Ingen återanmälan behöver göras för ny termin.

Avanmälan

Om eleven inte vill fortsätta nästkommande termin måste en avanmälan göras kommunens antagningssystem. Sista dag för uppsägning till höstterminen är 1 juli samt sista dag för uppsägning till vårterminen är 10 november.

Avgifter 2016

Elevavgifterna som debiteras gäller för samtliga utförare som anlitas av Täby kommun. Du får en faktura på terminsavgiften från Täby kommun. För vårterminen i början av mars och för höstterminen i början av oktober.

Kostnader för undervisningsmaterial såsom böcker och dylikt tillkommer. För fullständigt kursutbud och avgifter, se Täby kulturskolans hemsida eller respektive utförares hemsida.

Musikundervisning för elever 0-6 år i Täby kulturskola

För barn under 7 år som är skrivna i Täby kommun erbjuds följande kurser inom Täby kulturskola.

Avgifter vårterminen 2016
Babyrytmik, 3 mån-1 år: 850 kr
Musiklek, 4-5 år: 850 kr
Musikverkstad, 6 år: 850 kr

Avgifter höstterminen 2016
Babyrytmik, 3 mån-1 år: 1700 kr
Musiklek, 4-5 år: 1700 kr
Musikverkstad, 6 år: 1700 kr

Om ett barn under 7 år önskar gå någon kurs hos någon av nedanstående utförare söks kursen hos respektive utförare. Elevavgiften ska då betalas direkt till utföraren.

 • SMT HB
 • Musikstil AB
 • Guitarissimo Musikskolan
 • Musikhuset

Musikundervisning för elever 7-20 år

Avgifter vårterminen 2016
Ämneskurs: 1700 kr
Ensemble: 150 kr
Instrumenthyra (gäller alla musikelever): 500 kr

Avgifter höstterminen 2016
Ämneskurs: 1700 kr
Ensemble: 150 kr
Instrumenthyra (gäller alla musikelever): 500 kr

Teaterundervisning för elever 7-20 år i Täby kulturskola

Avgifter vårterminen 2016
Teaterlek, 7-9 år: 1210 kr
Teater, 10-12 år: 1430 kr
Teater, 13-20 år: 1650 kr
Teater, Scenen är din: 1210 kr
Teaterläger 10-12 år: 1870 kr/läger. 
Teaterläger 13-17 år: 2300 kr/läger.

Avgifter höstterminen 2016
Teaterlek, 7-9 år: 1700 kr
Teater, 10-12 år: 1700 kr
Teater, 13-20 år: 1700 kr
Teater, Scenen är din: 1700 kr

Konstundervisning för elever 7-20 år i Täby kulturskola

Avgifter vårterminen 2016
Konstkurs, 7-20 år: 1700 kr

Avgifter höstterminen 2016
Konstkurs, 7-20 år: 1700 kr

Kortkurser för elever 7-20 år i Täby kulturskola

Avgifter vårterminen 2016
Konst, 7-20 år: 600 kr
Teater, 7-20 år: 500 kr
Musik, 7-20 år: 500 kr

Avgifter höstterminen 2016
Konst, 7-20 år: 600 kr
Teater, 7-20 år: 500 kr
Musik, 7-20 år: 500 kr

Kortkurserna består av undervisning mellan 3-5 gånger.

Jämför service i musikskolorna

Nu har du möjlighet att jämföra Täbys utförare av musikskoleverksamhet. I verktyget kan du jämföra musikundervisningen som sker på fritiden. Jämförelseverktyget underlättar för dig att exempelvis ta reda på vilka instrument du kan hyra eller var undervisningen bedrivs. Länken till jämförelseverktyget hittar du under Relaterade länkar till höger.  

 

Musikundervisning på skoltid

Musikundervisning på skoltid innebär att musikämnet finns på schemat varje dag. I musikklassen läser eleverna alla ämnen som vanligt, men har fler timmar musik per vecka. Täby Musikklasser har sin verksamhet på grundskole- och gymnasienivå och finns på följande skolor:

 • Ytterbyskolan (årskurs 4-5)
 • Näsbydalskolan (årskurs 6-9)
 • Tibble Fristående Gymnasium
 • Åva Gymnasium
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-07