Start / Uppleva och göra / Barn och unga i Täby / Ungdomars inflytande

Ungdomars inflytande

Under våren 2013 genomfördes en omfattande undersökning bland Täbys skolungdomar. Syftet med studien "Ung livsstil" är att ge kommunens politiker och tjänstemän ökad kunskap om ungas livssituation och önskemål, så att vi kan fatta välgrundade beslut som passar alla våra medborgare.

Om Ung livsstil

Forskningsprojektet startade 1984 och har hittills genomförts i elva svenska kommuner.

Ung livsstil-enkäten delades för första gången ut i Täbys grund- och gymnasieskolor under våren 2013. Närmare 2500 barn och ungdomar från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har svarat på frågor som rör trivsel i skolan och på fritiden, inflytande, föreningsliv, hälsa, droger, fysisk aktivitet, trygghet samt vad som är bäst och sämst med Täby. Svarsfrekvensen för enkäten har varit hög och ligger på över 80 procent.

Svaren har sammanställts och analyserats under hösten 2013. Med start vårterminen 2014 presenteras resultaten löpande för tjänstemän och politiker i kommunens nämnder.

På den här sidan kan du som medborgare ta del av resultaten. Till höger hittar du presentationer indelade efter olika verksamhetsområden. Nya presentationer läggs upp allt eftersom.

Det är livsstilsforskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson samt forskarassistenten Linda Lengheden som står bakom studien.

Varför Ung livsstil i Täby?

Med Ung livsstil vill vi:

  • Öka kunskaperna om ungdomarnas åsikter, önskemål och preferenser.
  • Ringa in vilket utbud och aktiviteter kommunen bör satsa på framöver.
  • Efterfölja FN:s barnkonvention som uppmärksammar ungas levnadsvillkor.

 

Vad ska vi satsa på?

Så här svarade unga Täbybor på frågan: Vilka idrotts- och fritidsanläggningar tycker du Täby kommun ska satsa på?

Mellanstadiet
Badplatser (utomhus) 37%
Simhallar 27%
Klätterväggar 26%
Fotbollsplaner 25%
Gym 22%

Högstadiet
Badplatser (utomhus) 40%
Gym 32%
Simhallar 21%
Motionsspår 19%
Fotbollsplaner 16%

Gymnasiet
Badplatser (utomhus) 43%
Gym 36%
Fotbollsplaner 25%
Sporthallar/gymnastiksalar 21%
Motionsspår 20%

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-21