Start / Uppleva och göra / Föreningsliv

Föreningsliv

I Täby finns ett rikt föreningsliv. Över 400 föreningar ägnar sig åt allt från idrott, kultur och friluftsliv till vård och omsorg om samhället och dess invånare. Föreningslivet är viktigt eftersom det gynnar samhällsutvecklingen, skapar sociala mötesplatser och bidrar till personlig utveckling.

Täbys föreningsregister

I föreningsregistret, som du hittar i länken till höger, kan du se en förteckning över de olika föreningarna i Täby, och hitta en förening som passar just ditt intresse. Där finns också information om hur du kommer i kontakt med de olika föreningarna. Registret utökas ständigt med nytillkomna föreningar. I menyn till vänster hittar du också information om hur man startar en förening.

Bidrag och stöd till föreningar

Alla ideella föreningar som bygger på demokratiska principer har rätt att utnyttja de olika ekonomiska stödformer och stödfunktioner som finns i kommunen. Stödet ser olika ut beroende på vilken verksamhet föreningen bedriver och vilka som är målgruppen. Särskilt prioriterade grupper är barn, ungdomar och handikappade. Läs mer om bidrag och stöd i menyn till vänster.

Policy och riktlinjer 

Alla föreningar i kommunen har ett ansvar för att verksamhet för barn och ungdomar ska följa policydokumentets fem riktlinjer. Policydokumentet hittar du i de relaterade dokumenten här till höger.

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden ska policydokumentet vara underskrivet och inskickat till nämnden, Kultur och fritid, Täby kommun, 183 80 Täby, senast den 15 februari varje år för att få möjlighet till föreningsbidrag. 

För mer info om riktlinjerna, ta kontakt med Mats Bergström, chef för idrott-förening-idrottshallar. Kontaktuppgifter hittar du här till höger. 

Lotteri och lotteritillstånd

Ett lotteri kan vara ett bra sätt att dra in lite pengar till föreningskassan. Ideella föreningar behöver söka om tillstånd för att anordna lotterier för allmänheten i Täby. För att ansöka om lotteritillstånd klicka på länken till föreningsregistret till höger och går in under "Blanketter". Ladda därefter ner en blankett för registrering eller tillstånd för lotterier.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-13