Bad

I Täby finns fem friluftsbad, två hundbad, en simhall och en tempererad utomhusbassäng som håller öppet på somrarna. På Täbys fritidskarta, under relaterade länkar här till höger, kan du se var frilufts- och utomhusbaden ligger. 

Badplatser för friluftsbad

I Täby finns sex friluftsbad. På dessa bad finns inga badvakter, med undantag av Ängsholmsbadet där det under sommaren 2016 kommer finnas en badvärd. 

Ängsholmsbadet

Vid Rönningesjön i Gribbylund ligger det mycket populära Ängsholmsbadet med ett hopptorn på 5 meter. Badet har omklädningsrum och toalett.

Från mitten på juni och under hela sommaren finns en kiosk som har öppet kl   11.00-17.00. I anslutning till badet finns en boulebana, basketplan, grillplats och två stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade.

På Ängsholmsbadet kommer det sommaren 2016 finnas en badvärd för att övervaka säkerheten och sommarvärdar för att besvara besökares frågor, anordna aktiviteter för ungdomar och vara extra öron och ögon.

Badvärden kommer dagligen att ha genomgång för besökare vid badplatsen för att lära ut säkerhet och badvett, som till exempel hur man agerar om någon i vattnet är i fara och hur en livboj fungerar. 

Sommarvärdarna kommer finnas på och omkring badet vardagar kl 10.00-16.30 för att svara på besökares frågor och hjälpa till där det behövs. Sommarvärdarna kommer ha sin bas på Gribby gård och ledas av fritidsledare.

Under juni till augusti sköts badet av enheten för Sport och friluftsanläggningar, kontaktuppgifter hittar du till höger. 
Ängsholmsbades hopptorn på 5 meter
 

Ängsholmsbadet vid Rönningesjön

 

F-2 badet/Hägernäsbadet
Hägernäsbadet ligger vid Värtan vid Hägernäs strand.  I anslutning till badet finns en grillplats.

Under juni till augusti sköts badet av enheten för Sport och friluftsanläggningar, kontaktuppgifter hittar du till höger. 

Hägernäsbadet

Hägernäsbadets badbrygga

Rösjöbadet

Under veckan gjordes manuella insatser med lyckat resultat för att få bort vattenpesten vid Rösjöbadet. Badet är idag nästan helt fritt från vattenväxterna och det kommer göras ytterligare insatser vid behov och närmare badsäsongen. (20 maj 2016)

Rösjöbadet har drabbats av vattenpest. Vattenpest innebär långa gräsväxter som växer fort i vattnet och bildar en grön häck på sjöbotten. Vattenkvaliten vid Rösjöbadet är bra och det är inte farligt att bada, men det kan upplevas som obehagligt. Kommunen jobbar just nu på att hitta lösningar och åtgärder till när badsäsongen börjar. (13 maj 2016)

Rösjöbadet ligger vid Rösjön i Skarpäng. Badet har omklädningsrum, toalett och kiosk. I anslutning till badet finns även en grillplats och en mindre lekplats för de yngsta barnen. 

Under juni till augusti sköts badet av enheten för Sport och friluftsanläggningar, kontaktuppgifter hittar du till höger. 

Skavlöten
Skavlöten ligger vid Rönningesjön i Löttinge. Badet har omklädningsrum, dusch, bastu, servering, grillplats och toalett. Kontaktuppgifter till Skavlöten hittar du till höger. 

Under juni till augusti sköts Skavlötens badplats av Täby Fastighets AB, kontaktuppgifter hittar du till höger. 


Skavlötens badplats vid Rönningesjön

 

Skavlötens badplats vid Rönningesjön

Näsaängsbadet
Näsaängsbadet ligger vid Värtan i Näsbypark. Badet har toalett, en grillplats och tillgång till kiosk vid tennisbanan intill. 

Under juni till augusti sköts badet av enheten för Sport och friluftsanläggningar, kontaktuppgifter hittar du till höger. 


Näsaängsbadet i Näsbypark   

Kråkudden

Kråkudden är belägen i Näsby park och här kan du bada från klipporna och blicka ut över Stora Värtan. Om du inte vill bada från klipporna kan du använda den trappa som finns för att lättare komma ner i vattnet. Du når Kråkudden via Råholmsvägen eller via Värtans strandpromenad längs vattnet. Badet sköts av kommunens driftentreprenör, kontaktuppgifter till driftenheten hittar du till höger.

Simhallen Tibblebadet

OBS! Tibblebadet är helt stängt 24 juni - 14 augusti. Besökarna hänvisas till mysiga utomhusbadet Norskogsbadet under denna period.

Tibblebadet har en av Sveriges få 50-metersbassänger där det finns möjlighet till motionssim, vattenträning, lek och simskolor för barn och vuxna. Dessutom finns hopptorn och svikt. Det finns även en plaskbassäng för de allra minsta, djup ca 20 cm.

Badet drivs av Medley AB. För mer information besök Tibblebadets webbplats via länken till höger.

 

Tibblebadets 50-metersbassäng

Hundbad

Rönningesjön/Hästängen
Vid Hästängen i Gribbylund finns ett inhägnat hundbad med ett picknickbord intill badet. Närmaste parkeringsplats är vid Ängsholmsparken.

Rösjön
Hundbadet vid Rösjön ligger mellan Danderydsbadet och Rösjöbadet. Parkeringsmöjligheter finns vid slutet av Rösjövägen.

Utomhusbassängen Norskogsbadet

Norskogsbadet har säsongsöppet 28 maj - 14 augusti.

Det tempererade utomhusbadet Norskogsbadet ligger i Centralparken i Näsbypark. Badet har en 25-metersbassäng för motionssim och en grundare bassäng för lek. På området finns badvakter, servering, omklädningsrum och en plaskbassäng. Norskogsbadet har öppet under sommarmånaderna. 

Norskogsbadet drivs åt kommunen av företaget Medley AB som även har hand om Tibblebadet. För mer information besök deras webbplats via länken här till höger. 

 

Norskogsbadet - utomhusbad med badvakt

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-17