Parker

I Täby finns det mer än 30 parker av olika slag som erbjuder plats för både vila och aktivitet.

Picknick i park

I de större parkerna finns öppna gräsytor med plats för lek och aktivitet såväl som växlighet och lugna rum. Vi satsar lite extra på några av de större parkerna. De ska vara attraktiva och värdefulla både för närboende och som utflyktsmål. Ängsholmsparken och Centralparken är exempel på dessa parker.

De minsta parkerna kallar vi fickparker. De ska vara gröna och fina även för trafikanter som rör sig i gatumiljön och upplever parken på håll eller genomfart. De fungerar som representativa entréer i kommunen tack vare sitt läge och används av de närboende som grönt andningshål. Exempel på fickparker är Hörnparken och Herkulesparken.

Parkpolicy

Täby kommun har tagit fram en parkpolicy för hur parker och allmänna platser ska utvecklas och förvaltas. Delar av parkpolicyn finns att läsa till höger på denna sida. Peab sköter parkerna i driftsentreprenaden Täbykonceptet.

Hitta parken närmast dig

Här nedan presenteras några av parkerna i Täby. På Fritidskartan som du finner via länken till höger kan du hitta fler och se vilken park som ligger närmast dig.

 1. Byleparken
 2. Byängsparken
 3. Centralparken
 4. Ellavallen
 5. Enhagsparken
 6. Erikslundsparken
 7. Herkulesparken
 8. Hägerneholmsparken
 9. Hägernäsparken
 10. Hörnparken
 11. Jarlabankes bro
 12. Klockstapelparken
 13. Konvaljparken
 14. Libbyängen
 15. Lorensviksparken
 16. Midgårdsparken
 17. Mosstorpsparken
 18. Näsa äng
 19. Sjöflygparken
 20. Skarpängsparken
 21. Stationsparken
 22. Virauddsparken
 23. Åkerbyparken
 24. Ängsholmsparken

Parkkarta

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-07-04