Start / Uppleva och göra / Esplanad och Täby kulturhus blir samlingsplats för kulturen i Täby

Esplanad och Täby kulturhus blir samlingsplats för kulturen i Täby

2017-06-13 10:29

Esplanad är namnet på den nya mötesplatsen för ungdomar 16-21 år som öppnar i höst. Samtidigt sker ett namnbyte på Bibliotekshuset, som nu byter namn till Täby kulturhus. Namnen beslutades av kultur- och fritidsnämnden 12 juni 2017.

– Namnbytet från Bibliotekshuset till Täby kulturhus visar att Täby kommun nu börjar en kulturresa med både ett nyrenoverat bibliotek och en mötesplats där ungdomar får möjlighet att utveckla sina kreativa intressen. Till hösten är det äntligen dags att inviga Esplanad som då flyttar in i kulturhuset, säger Robert Stopp (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

På Esplanad kommer det förutom många olika aktiviteter även att finnas studieplatser och café. Dessutom kommer det att arrangeras events och kurser, som ungdomarna själva är med och skapar. De besökande ungdomarna är delaktiga i planeringen och skapandet av mötesplatsen, som ska vara jämställd och välkomnande för alla.

Esplanad öppnar i Täby kulturhus vid Täby torg under hösten 2017, när den pågående renoveringen är avslutad.

Bakgrund

2013 genomfördes en livsstilsstudie i Täby, där 2 500 barn och ungdomar svarade på frågor om bland annat trivsel på fritiden, trygghet och önskemål om mötesplatser. Enkätsvaren i undersökningen, och kultur- och fritidsverksamhetens besöksstatistik visade att det fanns genusrelaterade mönster i de ungas fritidsvanor. Fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer och i kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.

2015 startade projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar". Projektet omfattar både kompetensutveckling för berörda personalgrupper och ombyggnad av lokaler för att utveckla mötesplatsens fysiska miljö. För att förstå vad ungdomar efterfrågar har man från projektet fört dialog med unga på gymnasieskolor i Täby. Målsättningen för projektet är att nå många ungdomar genom en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter.

Senast uppdaterad:2017-06-13