Start / Uppleva och göra / Mötesplatser och aktiviteter för ungdomar vid Täby centrum

Mötesplatser och aktiviteter för ungdomar vid Täby centrum

2016-11-22 11:34

I vår öppnar en ny mötesplats vid Täby torg för dig som är 15–19 år. Mötesplatsen kommer att erbjuda en trygg, rolig och kreativ miljö där du kan göra aktiviteter och utveckla förmågor.

Vill du påverka den nya mötesplatsen? Har du massa idéer? Vill du arrangera något? Vill du vara med och inreda den nya mötesplatsen? Hör av dig till projektledare Linda Lengheden, tel: 08-55 55 96 28 för mer info om hur du kan vara med och bestämma.

Som ett led i detta utvecklingsarbete har mötesplatsen i Täby centrum, Java ungdomscenter, stängt sin verksamhet. Innan den nya mötesplatsen öppnas kommer fritidsledarna arbeta uppsökande och utåtriktat. Fritidsledarna kommer finnas på platser där du som är ungdom vistas, till exempel i skolor, idrottsanläggningar och föreningar. 

Om den nya mötesplatsen

Ungdomar från flera gymnasieskolor i Täby kommun har bidragit med tankar och idéer om den nya mötesplatsen. På mötesplatsen kommer det finnas möjlighet till att bland annat kunna spela instrument, besöka evenemang, arrangera event, studera, designa, skapa i ateljén, fika, träffa kompisar eller bara vara.  Projektet har delfinansierats med stöd från Boverkets projekt Jämställda offentliga miljöer.

För mer information och kontakt kan du höra av dig till:

Projektledare Linda Lengheden Tel: 08-55 55 96 28.

Fritidsledarna som ska arbeta på nya mötesplatsen Tel: 08-55 55 89 53.

Chef Ung Fritid Anna Westin Tel: 08-55 55 97 74.

Senast uppdaterad:2016-11-22