Start / Uppleva och göra / Snart börjar renoveringen av bibliotekshuset

Snart börjar renoveringen av bibliotekshuset

2017-01-30 22:48

I mars påbörjas renoveringen av bibliotekshuset i Täby centrum. En modernisering och upprustning sker på flera plan och de kommunala verksamheter som finns i huset kommer under tiden att hålla till i tillfälliga lokaler. När det nyrenoverade bibliotekshuset slår upp portarna igen kommer det finnas flera nyheter på plats.

Bibliotekshuset har länge varit i behov av renovering och nu sätter arbetet igång. I dagsläget finns Kulturskolans verksamhet Ung teater på bottenvåningen och på plan tre och fyra finns Täbys huvudbibliotek. Renoveringsarbetet kommer att starta i bottenvåningen under mars, för att sedan fortsätta i bibliotekets lokaler under april 2017. Hela renoveringsarbetet beräknas pågå under ett års tid.

Huset ska framförallt få en teknisk upprustning med bättre ventilation, VVS, elsystem och hiss. Samtidigt ska lokalerna moderniseras och fräschas upp för ökad tillgänglighet och för att bli trivsammare för besökarna.

Renoveringen är viktig för både låntagarna och medarbetarna. Vi kommer få moderna lokaler och en mycket trivsammare arbetsmiljö, säger Heli Renman bibliotekschef i Täby.

När det renoveringen är färdig och verksamheterna har flyttat tillbaka så kommer programutbudet för ungdomar att öka. Det blir fler studieplatser och biblioteket kommer också att ha söndagsöppet. Då kommer det också att bli möjligt för låntagare att lämna tillbaka böcker när biblioteket har stängt.

I nuläget är det inte bestämt var de tillfälliga lokalerna kommer att finnas, men kommunen utreder olika alternativ för att hitta den bästa lösningen för alla de verksamheter som finns i bibliotekshuset idag.

Senast uppdaterad:2017-01-30