Start / Flyktingmottagande och integration

Flyktingmottagande och integration

Täby kommun samarbetar med frivilligorganisationer, myndigheter och det lokala näringslivet för att skapa ett bra mottagande och en meningsfull vardag för asylsökande och nyanlända i Täby.

Så fungerar flyktingmottagandet

Asylsökande under asyltiden

Personer som söker asyl kan bo i Migrationsverkets boenden eller i eget boende. I Täby har Migrationsverket ett boende i före detta Täby Park Hotell.

Personer med uppehållstillstånd

När en person beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket och skrivs in i en kommun kallas denne nyanländ. Länsstyrelsen fördelar hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot.

Täby kommuns ansvar

För nyanlända personer ansvarar kommunen för att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice, såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Arbetsförmedlingen samordnar

En etableringsplan tas fram för varje person som fått uppehållstillstånd för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället. De som har en etableringsplan har också rätt till en etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.