Start / Arbete, utbildning och sysselsättning

Arbete, utbildning och sysselsättning

För att nyanlända ska integreras i samhället och ha en meningsfull vardag är arbete, utbildning andra typer av sysselsättning viktigt.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan som ska innehålla insatser för att hjälpa till att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Läs mer om Arbetsförmedlingens etableringsplaner

Projekt för gemenskap och delaktighet i samhället för nyanlända

Ideella organisationer och föreningar är en viktig arena för gemenskap och kontakter mellan människor. För nyanlända kan det ge möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Det kan i sin tur leda till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom att fler möts skapas ett inkluderande samhälle för alla.

VIDA - Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet är ett projekt med syfte att bidra till social inkludering i samhället för nyanlända. Det handlar om att matcha nyanlända med aktiviteter i ideella organisationer och föreningar (civilsamhället). Det kan till exempel vara studiecirklar, sport- och kulturaktiviteter.

Mer information om VIDA

Välkommen att anmäla aktiviter för matchning

Ideella organisation och föreningar som vill välkomna nyanlända i sin verksamhet kan anmäla aktiviteter. Arbetsförmedlingen och Täby kommun matchar sedan aktiviteten med nyanlända personer som vill delta i föreningslivet.

Anmäl aktiviteter genom att fylla i och mejla anmälningsblanketten till Tove Eriksson. Hon svarar även på era frågor och funderingar.

Blankett för anmälan av aktivitet (pdf)

Tove Eriksson
Projektledare VIDA
tove.eriksson@osteraker.se
Telefon: 08-540 812 32

Information om VIDA på Länstyrelsens webbplats

 

                    VIDA logotype

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-28