Start / Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar

Årligen kommer barn och ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.

Mottagande av ensamkommande barn i Täby kommun

Täby kommun tar emot en viss andel ensamkommande barn av det totala behovet av platser i hela landet, enligt Migrationsverkets modell. Det innebär att kommunen har ansvar för dessa barn fram till att de fyller 21 år, om de fortfarande går i gymnasiet.

Så fördelas ansvaret

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

HVB-hem eller familjehem

De barn som anvisas till Täby får boende i familjehem eller HVB-hem, hem för vård eller boende. Ensamkommande barn som får uppehållstillstånd räknas som ensamkommande till dess att de fyllt 21 år och går i skolan.

Täby kommun har tre HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Ett HVB-hem är ett boende för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Starta HVB-hem

För att starta ett HVB-hem för ensamkommande barn behöver du ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mer information och ansökningsblanketter på IVO:s webbplats

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-18